new collection

new collection

Aug 14, 2013

Ostinato Rigore collection

Цаг хугацааны байдал болон улирлын онцлогоос шалтгаалаад бид Lady DANDY коллекцио түр хойшлуулаад байгаа бөгөөд хүсэн хүлээж байсан хүмүүстээ удахгүй хүргэх болно.

Харин одоо Леонардо Да Винчи-гийн амьдралын үзэл баримтлалаас сэдэвлэсэн загваруудаа танилцуулж байна.